Natuurvoeding

Naast de voeding welke we in de winkel kopen kunnen we ook in de natuur een hoop planten/onkruiden vinden welke zeer geschikt zijn voor onze vogels, wel is het aan te raden om deze niet direct langs de weg te plukken in verband met de vervuiling door auto`s.

Hieronder 11 veel voorkomende soorten.

1. Vogelmuur

Dit onkruid kunnen we vrijwel het hele jaar vinden en verstrekken aan de vogels, zowel blad als de stengels zullen door de vogels gegeten worden.

Het meest gevonden wordt vogelmuur in volkstuintjes, siertuinen en wegbermen. Wordt gegeten door vrijwel alle tropische en cultuurvogels, maar ook parkieten zullen zich er graag aan tegoed doen.

2. Paardebloem

Een veelvoorkomende bloem die vrijwel iedereen kent en makkelijk te vinden is, is de paardenbloem.

Deze kunnen we vrijwel in elk gras vinden en zijn vaak talrijk aanwezig, de beste tijd om deze te plukken is als de gele bloemen uitgebloeid zijn en er zich een klein pluisje op de kop van de knop bevind.

Met wat inzet kunnen we vrijwel het hele jaar paardenbloemen vinden en geven aan onze vogels, tevens is het mogelijk om de knoppen die teveel zijn in te vriezen om zodoende later te kunnen geven aan de vogels, dit mag in bevroren toestand.

Vrijwel alle vogels zullen zich tegoed doen aan deze knoppen, en het zuivert het bloed en schijnt de broeddrift op te wekken.

3. Bereklauw

Van deze plant zullen alleen de zaden worden gegeven, als deze volledig rijp en gedroogd zijn. Ook deze plant is op veel plaatsen te vinden en zal pas worden kunnen gebruikt als deze helemaal verdroogt is, dit zal zijn na de herfst en tot aan de winter. Vooral gorzen, kruisbekken, appelvinken, haakbekken en parkieten zullen de zaden van deze plant eten.

4. Wilgenroosje

Deze plant vinden we hoofdzakelijk in open plekken in het bos, en op zandgronden. We geven van deze plant alleen de knoppen nadat deze uitgebloeid zijn, maar voordat ze opengaan om hun zaden te laten vallen.

Vooral de Europese cultuurvogels (goudvink, Europese kanarie, sijs etc.) zullen de knoppen met plezier openmaken om zich daarna tegoed te doen aan de vrijgekomen zaden.

5. Jacobs kruiskruid

Dit kruid is op veel verschillende plaatsen en grondsoorten te vinden en bloeit van ongeveer juni tot oktober, vanaf augustus zullen er,nadat de bloemen uitgebloeid zijn, zich grijze pluisjes gaan vormen op de voormalige bloemkop, dit is het moment dat we zullen moeten plukken.

Let echter wel op bij het geven van dit kruid dat de bladeren en stengels van deze plant giftig zijn en dus niet zullen moeten worden gegeven. De meeste vogels zullen hiervan de zaden eten. Meer over kruiskruiden.

6. Herderstasje

Deze soort wordt in zijn geheel door de vogels gegeten, blad, steel, zaden alles kan gebruikt worden. Deze kan in grotere hoeveelheden geplukt worden en in water worden gezet, zo blijven ze lekkers vers tot aan het moment dat we ze aan de vogels gaan voeren.

Dit plantje is op vrijwel alle akkers en tuinen te vinden. De meeste cultuurvogels en kanaries eten deze soort graag, maar het is ook zeer geschikt als opfokvoer voor prachtvinken, kwartels, en parkieten.

7. Vlierbes

Deze struik is vooral te vinden in bosrijke omgeving en verwaarloosde akkers/tuinen. Van deze plant worden uiteraard de zwarte bessen gegeven aan de vogels, temeer omdat deze rijk zijn aan vitamine C. Alle vogels zullen genieten van de zwarte bessen van deze struik.

8. Kaardebol

Deze plant treffen we vooral aan op verlaten en verwaarloosde terreinen, vuilnishopen, en wegbermen.

Van deze plant worden alleen de zaden gegeten die we in de zomer en herfst kunnen plukken, vooral de meeste cultuurvogels zullen van deze zaden gebruik maken, maar ook kanaries en parkieten doen zich tegoed aan de zaden van deze plant.

Wel is het raadzaam om bij het plukken een paar handschoenen te dragen vanwege het stekelige karakter van deze plant.

9. Fluitekruid

duifOok deze plant vinden we het meest op braakliggende terreinen en wegbermen, op het moment dat de zaden gaan rijpen, plukken we deze en geven alleen de zaden aan de vogels, dit zal omstreeks mei zijn.

Deze plant wordt door vrijwel alle vogels gegeten, veelal cultuurvogels, vinken, kanaries, maar ook kwartels en duiven eten (meer over duiven en duivenbestrijding) de zaden van deze plant.

10. Speerdistel

Van de speerdistel, die we vinden op afgelegen plaatsen, duinen, dijk en wegbermen, worden de hele knoppen of alleen de zaadpluizen gegeven, het moment om deze plant te plukken is net voordat de knoppen opengaan om de zaden te laten vallen, dit zal in de periode augustus tot en met oktober zijn.

Ook deze zaden zullen vooral door de cultuurvogels, kanaries en parkieten genuttigd worden, maar ook prachtvinken en andere vogelsoorten pikken hiervan graag een graantje mee.

11. Grote weegbree

Deze onkruidsoort komt werkelijk overal voor, en zal ook door vrijwel elke vogel gegeten worden, wel zal moeten worden gewacht tot de staartvormige pluim een bruine kleur heeft, in de groene toestand zullen de vogels deze onkruidsoort niet eten, het beste is dan ook om te wachten met het plukken van deze onkruidsoort tot augustus.

Voordelen van deze plant zijn het hoge caroteengehalte wat een gunstige invloed heeft op de rode kleur bij vogels, tevens zou deze plant een goede invloed hebben op de rui.